Goričko kolo

1. Diple 1 min.  
2. Ganga jedna o Gorici  
3.   Ženske pa muški izlaze na binu i prave polumjesec i pivaju
4.   Ženske

Ja se pope na visoko,
na zeleni bor,
i pogleda gori doli,
iđel’ iko moj?

Muški:
Pa evo vam Goričana,
svi u jedan red,
oni traže divojaka,
slađi nego med!

Bacaju se jabuke muški bacaju ženskim a ženske sve osim Šime bacaju u publiku.
Šima odvraća onom tko je njoj bacio, onom tko je zamirio)
pri tom jedan muški prilazi ženskim i piva:

5. muški
Đimi đer namiđer
đisera zamira,
zame nisi zame jesi (pokaziva Šimu)
mile lale moja.

(on se vraća na misto i počima pismu)

6. Šima

Muški:
Mi smo došli prositi,
mladu Šimu voditi,
mladu Šimu voditi!

Ženske:
Ja ne mogu Šime dati,
Šima nema aljine,
Šima nema pregljine,
Šima nema pregljine!

Muški:
Oplest ćemo, otkat ćemo,
mladu Šimu odvest ćemo,
mladu Šimu odvest ćemo!

Ženske:
Ja ne mogu Šime dati,
Šima nema košulje,
Šima nema čermine,
Šima nema čermine!

Muški:
Oplest ćemo, otkat ćemo,
mladu Šimu odvest ćemo,
mladu Šimu odvest ćemo!

 

7. Hvatanje u kolo
Muški:
Povezi zavezi kolo divojko!

Ženska:
Ne umim nit ne smim brate Ivane!
(u kolu ženska sama a van kola muški sam)

Ženska ( piva sama u kolu):
Lipo ti je u mom kolu,
đel divojko đel dušice,
đeli mak meni na ruku!

Muški:
Još je lipše oko kola,
đel divojko đel dušice
đel li mak meni na ruku
.
Ženska:
Vid u mene lipa brata,
đel divojko đel dušice
đel li mak meni na ruku

Muški:
Ženska:
Vid u mene lipe seke,
đel divojko đel dušice
đel li mak meni na ruku

Muški:
Vid u mene još je lipša,
đel divojko đel dušice
đel li mak meni na ruku

Ženska:
Vid u mene lipa lica,
đel divojko đel dušice
đel li mak meni na ruku

Muški:
Ja ću ti ga poljubiti, 
đel divojko đel dušice
đel li mak meni na ruku

Ženska: (biži iz kola a muški ulazi u kolo)

Ak¨ uvatiš i poljubiš, 
đel divojko đel dušice
đel li mak meni na ruku

Piva muški iz kola:

Ne uvati ne poljubi, 
đel divojku đel dušicu
đel li mak meni na ruku

Uvatijo poljubio,
đel divojku đel dušicu
đel li mak meni na ruku

8.  Muški piva:
Tuda momče prohodi
mladu curu provodi,
mladu curu provodi!

Na curi je anterija,
momče joj je mušterija,
momče joj je mušterija!

Volio bi s njome leći
nego dukat paru steći,
nego dukat paru steći!

Što će meni dukat para
kad me ljubi cura mala,
kad me ljubi cura mala!

Tri bi grada namamila,
i tri grada gradaluka
i četiri pašaluka,
i ovoga momka mlada!

Ženska:
Tila me je zavrgnuti,
tila me je zvrgnuti lola,
nu ti nu, nu ti nu, nu ti mati bora ti,
ko mi ne da spavati, nu ti nu.

Muški:
Misliš mala da ja tebe volim,
di uza te veselo govorim,
di no di, di no  di , dino babo kosijo
lolo vodu nosijo, dino di

Kad uberem na javoru krušku,
unda ću se virovati mušku, nu ti nu, nu ti nu,
nu ti mati bora ti,
ko mi ne da spavati, nu ti nu.

Suvi panje kad razviješ granje,
unda ćemo mala na vinčanje,
di no di, di no di, di no babo kosijo,
lolo vodu nosilo, di no di.

9. Muški:
Da se pisme napivamo,
da se kola naigramo,
ej mučna igra,
ej sitan tanac,
ej povazdanac,
ej i na noć.

 Muški:
Lipe li su pripelice,
još su lipše divojčice,
što čuvaju bile ovce,
ej mučna igra
ej sitan tanac,
ej povazdanac,
ej i na noć.

Ženske:
Alaj sam se umorila
vezak vezuć igle pletuć,
ej mučna igra,
ej sitan tanac,
ej povazdanac,
ej i na noć

 

Mijo

ženska: Ej, o moj Mijo
Ej saba zora
Ej sve se svanulo
O moj Mijo  di si sinoć bijo ej!

muški: Ej, ja sm bijo
Ej saba zora
Ej sve se svanulo
Ja sam bijo u Ljubuškom gradu, ej!

Ženska:
Ej, kad si bijo,
Ej saba zora
Ej sve se svanulo,
Kad si bijo koga si vidijo, ej!

Muški:
Ej, vidijo sam
Ej saba zora
Ej sve se svanulo,
Vidijo sam nešto ćusto mlado, ej!

Pita bi je,
Ej saba zora
Ej sve se svanulo,
Pita bi je al je neda majka, ej!

Ej, ukra bi je
Ej saba zora
Ej sve se svanulo
Ukra bi je al je čuva straža, ej!

Ej, ukrast ću je
Ej saba zora
Ej sve se svanulo
Ukrast ću je stražu priskočiti, ej!

Netko iz kola:
Ej ukrade je
Ej saba zora
Ej sve se svanulo ukrade je mladu poljubi, ej!

 

TUĐICE U GORIČKOM KOLU

 1. Jagluk = duguljast od finog beza zlatom izvezen na jednom uglu
 1. dilber (perz.) = dragan, ljubljeni, ljepotan, miljenik (svi dilberi samo moga nema)
 1. sabah (tur.- sabbah) = zora, jutro
 2. ječerma- đečerma (tur) = vrsta prsluka, dio starinske muške i ženske nošnje
 1. anterija-hanterija(tur.ar.) =vrsta gornje haljine (Muške anterije su kratke, obično od
 1. deblje tkanine i na prsima presamićene, dok ženske mogu biti duge i kratke. Ženske anterije se prave od svile, polusvile i čita.
 1. đul (tur.) = ruža, ružica
 1. đerdan (per. – vrat zaklanog bravčeta, a potom se razvilo značenje ono što se nosi ovratu) = ogrlica, ženski nakit koji se nosi o vratu (teško zlatu na debelu platnu, I đerdanu na garavu vratu) ( bil joj vratak bio za đerdana)
 1. đel (tur.) gelemek = dođi, hodi; Đela (gela) hodi! Izvoli! Dobro došao!

Napomena: izraz «đelemak» mogao bi biti od izraza gelemek. Naime , svi infinitivi u turskom jeziku završavaju na «mek» ili na «mak». To bi moglo biti iskvareno od đeldimek, geldimak (doći).

 1. Đuzel (tur.)  = lijep, naočit, krasan
 1. đuzeluk (tur.) = ljepota

Broj posjeta:
Hit Counter by Digits