MH - Predstavljanje mknografije "Ravlića pećina"

Matica hrvatska – Ogranak Grude 
POZIVAMO VAS NA KULTURNU MANIFESTACIJU 
VII. DANI MATICE HRVATSKE U GRUDAMA 2012.

22. XII. 2012. (subota)
u Starom župnom dvoru u Gorici u 18 sati

predstavljanje monografije 
R a v l i ć a    p e ć i n a 
autora prof. dr. sc. Brunislava Marijanovića
(nakladnici ove monografije su Hrvatska franjevačka arheološka zbirka sv. Stjepana Gorica i Matica hrvatska Grude)

Sudjeluju:
prof. dr. sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru
prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, Sveučilište u Zadru, autor monografije
fra Vinko Mikulić, kustos Hrvatske franjevačke arheološke zbirke u Gorici
mr. sc. Mario Bušić, predsjednik Matice hrvatske - Ogranak Grude
i klapa Bratovština  
Radosno Vas očekujemo!


Uvijek uz Vas,
gorica-online.com

 

Povratak na naslovnu...

Broj posjeta:
Hit Counter by Digits
               mail to:webmaster